Alert legislacyjny

0
996


9 października 2013 roku Prezes Rady Ministrów zapowiedział projekt ustawy regulujący podstawy stosowania procedury in vitro. Regulacja ma umożliwić korzystanie z tej procedury wszystkim zainteresowanym osobom. Projekt ma na celu wykluczenie stosowania metody in vitro w sposób nieetyczny.

Rządowy projekt ustawy jest odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, która w styczniu bieżącego roku zagroziła Polsce, że pozwie nasz kraj za nieprzestrzeganie przepisów unijnych.

W wyniku toczących się sporów o in vitro, procedura wdrożenia w Polsce dyrektywy unijnej znacznie się opóźniła. Sytuacja ta, spowodowała, iż pod koniec września Komisja Europejska poinformowała Polskę,  że tym razem pozywa nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl