Alert legislacyjny

0
975

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Zarządzenie zostało wydane w związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 6 listopada 2013 roku rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, nieopublikowanego w Dzienniku Ustaw, ale dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl

Projekt zarządzenia implementuje głównie przepisy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Fundusz oczekuje na uwagi i opinie odnośnie do przepisów projektowanego zarządzenia, a nie zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 4 grudnia 2013 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt zarządzenia jest dostępny na stronie NFZ.