Alert legislacyjny

0
929


Minister Zdrowia 22 listopada 2013 roku podpisał dwa nowe akty prawne. Są to rozporządzenia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

W pierwszym rozporządzeniu zostały między innymi wprowadzone nowe świadczenia gwarantowane takie jak wszczepienie stymulatora nerwu błędnego, hipotermia terapeutyczna, leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc. Natomiast
w drugim rozporządzeniu doprecyzowano między innymi przepisy dotyczące kierowania pacjentów do opieki długoterminowej, tak aby stały się spójne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków medycznych.

Teksty rozporządzeń są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

1. Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2. Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Rozporządzenia wejdą w życie dnia 6 grudnia 2013 roku.

Przepisy rozporządzeń będą stosowane do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 roku.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl