Alert legislacyjny

0
947


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 12 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego na rok 2014 i lata następne.

Konieczność wydania zarządzenia w tym zakresie wynikała z treści opublikowanych rozporządzeń Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, z uwagi na utratę mocy z dniem 31 grudnia 2013 roku dotychczas obowiązujących aktów prawnych.

Wprowadzone zmiany wynikające z  rozporządzeń dotyczą między innymi opisów świadczeń (doprecyzowanie opisów zgodnie z ICD-9) oraz umożliwienia wykonywania niektórych świadczeń z wykorzystaniem zdjęcia pantomograficznego szczęk w zakresie chirurgii i periodontologii oraz dwóch zdjęć pantomograficznych w zakresie ortodoncji.

W poszczególnych zakresach świadczeń Fundusz wprowadził jako dodatkowo oceniane kwalifikacje lekarzy dentystów. Dotyczy to lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji oraz niektórych specjalizacji z II stopniem.

Treść zarządzenia jest dostępna na stronie NFZ.