Alert legislacyjny

0
850


17 grudnia 2013 roku opublikowano dwa nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Teksty zarządzeń są dostępne na stronie internetowej NFZ:

1. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5839,
2. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5843;

Przepisy zarządzeń będą stosowane do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany kontraktów w podanych zakresach od 1 stycznia 2014 roku. Wyjątkiem są świadczenia dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci, do których przepisy zarządzenia będą stosowane od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Dotychczas obowiązujące zarządzenia w w/w rodzajach tracą moc 31 grudnia 2013 roku.

Ponadto na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazały się materiały dotyczące warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 roku w poszczególnych rodzajach.

Wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=2&artnr=5840

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl