Alert legislacyjny

0
949


31 grudnia 2013 roku weszły w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające dotychczasowe zarządzenia dotyczące zawierania i realizacji umów zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w sprawie wniosków o  indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń  Indywidualnych.

Zmiany polegają między innymi na zwiększeniu liczby świadczeń typu 8-go poprzez dodanie np. świadczenia w zakresie nefrologii (dotyczy AOS),  doprecyzowaniu definicji „rozporządzenia” oraz „terapeuty środowiskowego” (dotyczy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), modyfikacji wzoru wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego, specyfikacji kosztowej, wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń dotyczących sytuacji, w których początkiem kolejnej hospitalizacji jest dzień zakończenia poprzedniej hospitalizacji u tego samego świadczeniodawcy (dotyczy wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych).

Przepisy tych zarządzeń stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wzór wniosku dotyczącego  hospitalizacji w dzień zakończenia poprzedniej hospitalizacji ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku,  pozostałe wzory – od 1 kwietnia 2014 roku.

Teksty zarządzeń dostępne są na stronie internetowej NFZ:
1. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5876,
2. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5877;
3. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5875.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl