Alert legislacyjny

0
934


Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391) podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek oraz apteki są obowiązane do sporządzenia sprawozdań statystycznych za 2013 rok.

Sprawozdania te należy sporządzać w formie elektronicznej, jednakże podmioty, które zatrudniają nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać dane w formie papierowej.

Prosimy o kontakt z Kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu Państwa obowiązków wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.

www.fandk.com.pl