Alert legislacyjny

0
944


10 stycznia 2014 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 1/2014/DOSZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Zarządzenie to wprowadza istotną zmianę polegającą na dodatkowej konstrukcji przejściowej rozliczenia za zgodą płatnika.

Przepisy zarządzenia zmieniającego uzyskały moc obowiązującą  z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Tekst zarządzenia jest dostępny pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5887

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl