Alert legislacyjny

0
920

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zostały opublikowane nowe akty prawne – zarządzenie prezesa NFZ dotyczące ratownictwa medycznego oraz projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie leczenia szpitalnego.

Opublikowane zarządzenie prezesa NFZ nr 2/2014/DSOZ  z dnia 22 stycznia 2014 roku zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących ratownictwa medycznego.

Zarządzenie dotyczące  ratownictwa medycznego, którego przepisy weszły w życie  z dniem 22 stycznia 2014 roku zmienia wzór umowy, brzmienie warunków dodatkowo ocenianych oraz brzmienie tabeli „ Inne procedury medyczne”. 

Zarządzenie jest dostępne pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Na stronie NFZ pojawił się także projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 31 stycznia 2014 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt zarządzenia jest dostępny pod linkiem:
http://nfz.gov.pl/

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl