Alert legislacyjny

0
876


7 kwietnia 2014 roku Minister Zdrowia przekazał do konsultacji projekty aktów prawnych wprowadzające rozwiązania w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej oraz pakietu kolejkowego. Jednym z nowelizowanych aktów prawnych będzie ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U.2008.164.1027).

W nowelizacji ustawy zakłada się między innymi wydłużenie obowiązywania kontraktów zawartych w poszczególnych zakresach na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2015 roku,  5-letni okres obowiązywania umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz 10-letni okres na leczenie szpitalne.  Ustawa przewiduje też wprowadzenie wydawanej przez wojewodę w formie decyzji administracyjnej tzw. opinii o celowości utworzenia na danym obszarze nowych jednostek przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł, w przypadku leczenia szpitalnego, lub 2 mln zł, w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tekst projektu jest dostępny pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl


W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl