Alert legislacyjny

0
910


6 listopada 2014 roku opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Tekst zarządzenia dostępny jest na stronie: http://www.nfz.gov.pl

Wprowadzone zmiany mają na celu między innymi:

– dopuszczenie do realizacji świadczeń zawartych w katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych także świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej,
– umożliwienie realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej łącznie z innymi rodzajami świadczeń,
– modyfikację sposobu finansowania świadczeń zrealizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej,
– wprowadzenie „karty wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej” w celu umożliwienia potwierdzenia wizyty

Zasadnicza część w/w regulacji weszła w życie 7 listopada 2014 roku, lecz jej przepisy będą stosowane do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku.  

Kancelaria informuje, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. Osoby zainteresowane wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, proszone są o kontakt z Kancelarią.

www.fandk.com.pl