Alert legislacyjny

0
1124


Kancelaria Fortak & Karasiński informuje, że w ostatnich dniach opublikowana została zmiana zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej.

Opublikowane zarządzenie prezesa NFZ dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów w sprawie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Tekst zarządzenia dostępny jest na stronie: www.nfz.gov.pl

Zarządzenie wprowadza nową definicję czasu udzielania świadczeń,  zmianę zasad rozliczania świadczeń, a także  modyfikacje w katalogach zakresów świadczeń, warunków wobec świadczeniodawców oraz świadczeń, w stosunku do których nie stosuje się zmniejszenia poziomu finansowania. Określa także warunki udzielania przepustek pacjentom w trakcie hospitalizacji.


Więcej informacji:

www.fandk.com.pl