Alert legislacyjny

0
1002


15 listopada 2012 roku Minister Zdrowia wydał zarządzenie nr 79/2012/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Zarządzenie wydłuża okres, do złożenia przez świadczeniodawców we właściwym oddziale wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia aneksu do wyżej wskazanej umowy o rok, czyli do 31 grudnia 2013 roku.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl