Alert legislacyjny

0
968

11 marca 2015 roku opublikowano zmianę zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Tekst aktu dostępny jest na stronie: http://www.nfz.gov.pl

Wprowadzone zmiany mają na celu między innymi.:

– dookreślenie sposobu postępowania z pacjentem z chłoniakiem pierwotnie skórnym,
– ograniczenie diagnostyki w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności tylko do pacjentów dorosłych,
– rozszerzenie katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych o 3 pozycje,
– dodanie do katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych leków: Bendamustine Accord i Targetin.

Zmiana weszła w życie 12 marca 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.


Uprzejmie informujemy, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania  wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

www.fandk.com.pl