Alert legislacyjny

0
974


29 listopada 2012 roku zostało podpisane i weszło w życie nowe Zarządzenie Nr 85/2012/ZKW Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli.

Zgodnie z treścią zarządzenia w Biuletynie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie publikował zbiorcze dane o wynikach kontroli przeprowadzonych między innymi u świadczeniodawców i w aptekach. Zarządzenie określa tryb i zakres publikowanych informacji.

Nowy obowiązek NFZ nakładany przez omawiane zarządzenie może mieć istotne znaczenie praktyczne z punktu widzenia podmiotów kontrolowanych, gdyż zakres danych  i informacji podlegających opublikowaniu będzie pozwalał na porównanie stanowisk poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do określonych kwestii w takich samych czy też podobnych postępowaniach kontrolnych. To z kolei stanowić może źródło argumentów w procedurze odwoławczej od wyników postępowania kontrolnego u danego świadczeniodawcy.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni

www.fandk.com.pl