Alert legislacyjny

0
1048


29 listopada 2012 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich wykonujących działalność leczniczą. Specyfika danych zawartych w bazach w zakresie ochrony zdrowia oraz ich wrażliwy charakter wymagają szczególnego postępowania w sferze ich gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i kontroli. Zasady takiego postępowania reguluje właśnie rozporządzenie. Przewiduje ono ponadto trzy rodzaje kontroli, przeprowadzanej przez podmioty wskazane w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia: planowe, doraźne i następcze, oraz określa szczególne przypadki, w których powinna być ona przeprowadzona.

Należy zwrócić uwagę, że omawiane rozporządzenie reguluje kontrolę w tym zakresie po raz pierwszy, co powoduje, że z dniem jego wejścia w życie zostaną nałożone na prowadzących placówki medyczne szczególne obowiązki związane z tą kontrolą.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl