Alert legislacyjny: sprawozdawczość statystyczna

0
775


Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek oraz apteki są obowiązane do sporządzenia sprawozdań statystycznych za 2012 rok.

Obowiązek ten wynika ze ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 1995, nr 88, poz. 439 ze zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. 2011r. nr 173, poz. 1030)

Sprawozdania te należy sporządzać w formie elektronicznej, jednak podmioty, które zatrudniają nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać dane w formie papierowej.

Prosimy o kontakt z Kancelaria w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu obowiązków wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

www.fandk.com.pl