Alert legislacyjny: zarządzenie w sprawie świadczeń kontraktowanych odrębnie

0
791


18 grudnia 2013 roku weszło w życie zarządzenie prezes NFZ w sprawie zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. Przepisy dotyczą udzielania świadczeń od 1 stycznia 2014 roku.

Świadczenia kontraktowane odrębnie to między innymi: dializoterapia, tlenoterapia, żywienie pozajelitowe, badania genetyczne, badania izotopowe, terapia izotopowa, pozytonowa tomografia emisyjna, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej, czy teleradiologia.

Zarządzenie zawiera wymagania, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy, którzy realizują umowy z NFZ dotyczące świadczeń kontraktowanych odrębnie. Wymagania dotyczą warunków lokalowych, kwalifikacji personelu oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, a także dodatkowych wymogów takich jak na przykład obowiązek prowadzenia „Karty wizyt w domu pacjenta” w przypadku tlenoterapii domowej i domowej antybiotykoterapii dożylnej czy  „Karty dostawy” w przypadku  żywienie pozajelitowego lub dojelitowego  w warunkach domowych.

Pena treść zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie NFZ.