Alert legislacyjny

0
969

Badania kliniczne nie są zwolnione z VAT

20 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, zgodnie z którym usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z podatku VAT.

NSA rozstrzygał, czy wynagrodzenie jakie otrzymuje szpital od sponsora prowadzącego badania kliniczne jest zwolnione z VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 18 ustawy o VAT, czy też podlega podatkowi według stawki 23%.

W swoim uzasadnieniu NSA wskazuje, iż zwolnienie od podatku przysługuje jedynie takiej usłudze w zakresie opieki medycznej, która realizowana jest w ściśle wskazanym celu, a mianowicie opiece służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Tymczasem rzeczywistym celem badań klinicznych jest zweryfikowanie skutków oddziaływania na organizm człowieka leków, których stopień skuteczności nie jest jeszcze w pełni znany, a zatem ich podstawowym celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Są to natomiast czynności ściśle związane z działalnością gospodarczą sponsora będącego przedsiębiorcą z branży farmaceutycznej.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W celu wyjaśnienia kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl