Alpha Medical: przejęcie laboratorium w Szczecinie

0
881


Alpha Medical przejęła Laboratorium Akslepios, działające w Szczecinie przy ulicy 3 Maja 25/27. Jest to piąta placówka spółki działająca w tym mieście. Alpha Medical należy do Mid Europa Partners. W marcu 2013 roku spółka opublikowała plan połączenia ze spółką Diagnostyka, która będzie podmiotem przejmującym.

Obecnie na terenie Szczecina placówki Alpha Medical działają również przy ulicach Jodłowej 21, Kadłubka 10, Ku Słońcu 23/24 oraz Sokołowskiego 11 (na terenie Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego). Spółka prowadzi również placówki na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Zarządza też siecią laboratoriów medycznych na Słowacji i w Czechach.

Fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners kupił 100 procent udziałów w spółkach Alpha medical, a.s. oraz Alpha medical Polska Sp. z o.o. jesienią 2012 roku. Sprzedającym była Penta Investments, środkowoeuropejska grupa inwestycyjna. MEP jest też właścicielem spółki Diagnostyka.