Alteris zbuduje centrum radiofarmaceutyków na Malcie

0
993

Alteris, spółka z Grupy Voxel, podpisała umowę ze spółką Comecer S.p.A. z siedzibą w Bolonii, na podstawie której będzie wykonywała prace projektowe i instalacyjne związane z budową ośrodka produkcji radiofarmaceutyków z cyklotronem w parku technologicznym San Gwann na Malcie.

Realizacja tego projektu jest efektem rozwoju usług konsultacyjnych i projektowych w zakresie medycyny nuklearnej, które od kilku lat realizowane są przez Grupę Kapitałową Voxel S.A.

Za realizację umowy Alteris otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.587.982,65 euro.

Termin zakończenia prac zgodnie z aktualnym harmonogramem został określony na koniec roku 2017.

Alteris należy do Grupy Kapitałowej Voxel, która obejmuje także  spółkę Voxel, prowadzącą sieć placówek diagnostyki obrazowej, oferujących badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz opartych na najnowszych metodach medycyny nuklearnej: pozytonowej tomografii emisyjnej  (PET-TK) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

Do Grupy należy także Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. oferujące usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego.

Voxel jest także producentem radiofarmaceutyków na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych.