Ameds Centrum w programie promocji turystyki medycznej

0
875

Ameds Centrum Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego wchodzące w skład konsorcjum wraz z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z Warszawy zawarło z Ministerstwem Gospodarki umowę na realizację branżowego programu promocji branży turystyki medycznej.

Celem programu jest wykreowanie nowych polskich marek, które będą rozpoznawalne na świecie. Program składa się z dwóch części. Komponent A obejmuje działania promujące produkty, usługi i przedsiębiorców z branży turystyki medycznej. Pomoc finansowa na udział przedsiębiorców w tych działaniach promujących udzielana jest w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Komponent B obejmuje działania promujące branżę turystyki medycznej jako całość. Koszty organizacji działań promujących sfinansowane zostaną w całości przez Ministra Gospodarki.

Branżowy program promocji branży turystyki medycznej obejmuje okres od 29 marca 2012 roku do 31 marca 2015 roku. Działania promujące organizowane w ramach programu realizowane są na terenie krajów: Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania oraz USA.
W ramach programu przewidziano udział przedstawicieli polskich placówek medycznych w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach branżowych, organizację szkoleń, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych, wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych dotyczących tego sektora, wydanie opracowania, zawierającego opis polskiej branży turystyki medycznej, perspektyw jej rozwoju, przewag konkurencyjnych wraz z kompleksowym przewodnikiem dla osób pragnących skorzystać z usług polskich placówek medycznych.

– Planowe jest również przygotowanie filmu reklamowego i uruchomienie portalu informacyjnego o polskiej branży medycznej, z myślą o ułatwieniu korzystania z naszych usług zagranicznym pacjentom – mówi Ryszard Piękoś z Centrum Ameds.

Lider konsorcjum, firma Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, od ponad 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem funduszy ze środków unijnych na projekty zarówno własne, jak i innych przedsiębiorców oraz rozliczaniem tych projektów. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ma największe w Polsce doświadczenie w przygotowywaniu zagranicznych i krajowych konferencji i misji gospodarczych. Jest również organizatorem innych przedsięwzięć służących promocji polskiej gospodarki za granicą oraz sprzyjających zwiększeniu zagranicznych inwestycji w Polsce. Natomiast firma Ameds jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się sprowadzaniem zagranicznych pacjentów do polskich placówek medycznych.

18 kwietnia 2012 w siedzibie Pracodawców RP odbędzie się seminarium na temat promocji turystyki medycznej w Polsce w latach 2012-2015.