American Heart of Poland: zakup udziałów w spółce I-Kar

0
237


Grupa American Heart of Poland, sieć klinik leczących schorzenia sercowo-naczyniowe, podpisała umowę zakupu 70 procent udziałów w spółce I-Kar z Poznania zajmującej się terapią chorób układu krążenia w 4 obszarach: leczeniu, profilaktyce, diagnostyce i rehabilitacji.

Zakup udziałów w spółce I-Kar znacząco wzmacnia obecność Grupy AHP w zachodniej Polsce. Spółka I-Kar zapewnia pacjentom ze schorzeniami układu krążenia całościową opiekę kardiologiczną nie tylko w ramach leczenia szpitalnego, ale również poradni lekarskich oraz programu diagnostycznego i rehabilitacyjnego. I-Kar prowadzi Centrum chorób serca i układu krążenia w Poznaniu przy ulicy Szkolnej (w dawnym budynku Szpitala im. Strusia).

– Dzięki połączeniu sił I-Kar i AHP do naszego zespołu dołączą tak wybitni specjaliści jak dr Janusz Rzeźniczak, prof. Stefan Grajek oraz prof. Maciej Lesiak. Wszyscy podzielamy pogląd, że u podstaw sukcesu w leczeniu chorób krążenia leży szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych usług terapeutycznych blisko pacjentów oraz profilaktyka i prowadzenie pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych, zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć – komentuje transakcję prof. Paweł Buszman, prezes zarządu spółki American Heart of Poland. – I-Kar kładzie ogromny nacisk na te właśnie elementy terapii, co czyni go idealnym dla AHP partnerem w realizacji strategii zakładającej oferowanie chorym kompleksowej opieki.

Obecnie Grupę American Heart of Poland tworzy 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA, co sprawia, że sieć może oferować kompleksowe leczenie schorzeń sercowo-naczyniowych, począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację, która jest realizowana w oparciu o Uzdrowisko Ustroń. W obiekty uzdrowiska Grupa AHP przez 3 ostatnie lata zainwestowała prawie 60 mln zł, koncentrując się głównie na podniesieniu jakości oferowanych zabiegów i bazy noclegowej.

Grupa AHP to także szeroka działalność naukowo-badawcza. Do Grupy AHP należy Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), które wdraża do praktyki klinicznej nowoczesne rozwiązania, poprawiające wyniki leczenia chorób serca i naczyń w Polsce. Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca u chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy rozpoczynany właśnie program badań klinicznych oceniających pierwszy polski cewnik balonowy powlekany lekiem (PAX®, Balton), stosowany w leczeniu chorób tętnic wieńcowych i obwodowych. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” z użyciem systemu do dystalnej protekcji mózgowej „ROBIN” u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” (Balton, Warszawa) uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy z zawałem serca.