Amethyst: coraz więcej pacjentów w centrum radioterapii

0
849

Ponad 750 pacjentów poddano leczeniu przez pierwszy trymestr 2016 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Zdecydowaną większość przeprowadzonych zabiegów stanowiły najnowocześniejsze techniki napromieniania, dwukrotnie zwiększyła się liczba zabiegów brachyterapii w porównaniu do 2015 roku, a pracownia brachyterapii sukcesywnie rozwija zakres leczenia.

Krakowski ośrodek przez pierwsze cztery miesiące 2016 roku objął leczeniem aż 754 pacjentów, podczas gdy w pierwszym trymestrze (styczeń – kwiecień) 2015 roku było ich 569. Jest to więc wzrost o prawie jedną trzecią. Zdecydowaną większość – niemal 40 procent wszystkich zabiegów – stanowi technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy.

Pozwala ona na precyzyjne podawanie optymalnych dawek terapeutycznych, a przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod. We wspomnianym okresie 2016 roku takie leczenie przeszło w Centrum Radioterapii Amethyst 297 pacjentów, o 69 osób więcej niż w porównywalnym okresie 2015 roku.

Dwukrotnie więcej jest zabiegów brachyterapii 3D, która polega na napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Najważniejszym atutem brachyterapii jest jej precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest podanie bardzo wysokiej dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację. Taki sposób leczenia zastosowano w 2016 roku w przypadku 83 pacjentów (co stanowi 11 procent wszystkich zabiegów), podczas gdy w pierwszym trymestrze 2015 roku chorych poddanych takim zabiegom było tylko 29 (5 procent wszystkich ówczesnych zabiegów).

Pracownia brachyterapii sukcesywnie rozwija zakres leczenia – w lutym 2016 roku rozpoczęto zabiegi brachyterapii oskrzelowej. Dla wielu pacjentów z zaawansowanymi nowotworami płuc stanowi ona szansę na przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Oprócz brachyterapii guzy płuca leczone są również z wykorzystaniem stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radioterapii.

Nowotwory płuc są nie tylko efektem palenia papierosów, lecz coraz częściej rosnącego zanieczyszczenia powietrza trującymi pyłami. W Polsce rocznie prawie dwa tysiące przypadków zachorowania na ten nowotwór wywołanych może być smogiem.

– Małopolska jest regionem bardzo narażonym na takie uciążliwości. Ważne jest przede wszystkim walczenie ze zjawiskiem smogu, ale jednocześnie jak najskuteczniejsze leczenie i poszukiwanie nowych metod,  najnowocześniejszych technologii  – podkreśla Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes spółki RTCP, zarządzającej Centrum Radioterapii Amethyst. 

W pierwszym trymestrze 2016 roku zaawansowane technologie leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta), takie jak radioterapia 3D, IMRT, stereotaksja, VMAT i brachyterapia, stanowiły niemal 64 procent wszystkich zabiegów przeprowadzanych w Centrum Radioterapii Amethyst. Pozostałe 36 procent to zabiegi napromieniania paliatywnego.  Rosnąca liczba zabiegów i pacjentów wskazuje, że być może uda się w tym roku objąć leczeniem około 2 tysiące chorych. W 2015 roku w Centrum Radioterapii Amethyst zabiegom radioterapii poddanych zostało 1871 pacjentów, w roku 2014 było to 1050 osób.

Centrum Radioterapii Amethyst działa na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. L. Rydygiera. Sieć Amethyst  działa w Polsce, Rumunii i Niemczech. Prowadząca placówkę spółka R.T.C. działa w Polsce poprzez spółkę celową Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP).