AMG Centrum Medyczne dzierżawi szpital w Rawie Mazowieckiej

0
880


Spółka AMG Centrum Medyczne wydzierżawiła szpital w Rawie Mazowieckiej. Umowa została podpisana ze starostwem powiatowym w tym mieście. AMG dzierżawi także szpital w Rykach, w województwie lubelskim.

Szpital w Rykach jest dzierżawiony przez AMG Centrum Medyczne od czerwca 2013 roku. W grudniu 2013 roku została natomiast podpisana umowa ze starostwem w Rykach dotycząca dalszego zakresu świadczonych usług, dostosowania pomieszczeń szpitalnych do obowiązujących wymogów do 30 czerwca 2016 roku oraz wysokości czynszu dzierżawnego. Umowa na dzierżawę szpitala w Rykach został a zawarta na 27 lat.

Szpital w Rykach posiada oddziały wewnętrzny, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa, prowadzi także SOR, izbę przyjęć oraz poradnie specjalistyczne. Kontrakt placówki zawarty na rok 2013 miał wartość 6 206 552,67  zł.
Szpital w Rawie Mazowieckiej posiada 164 łóżka. Prowadzi 5 oddziałów: pediatryczny, chirurgiczny, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczno-noworodkowy oraz gruźlicy i chorób płuc. Posiada także dział anestezjologii oraz ratownictwa medycznego. Przy szpitalu działają także poradnie specjalistyczne. Na początku lipca 2013 roku w placówce została otwarta nowoczesna pracownia tomografii komputerowej i RTG.

Kontrakt placówki na rok 2013 z Narodowym Funduszem Zdrowia miał wartość 18 646 876,80 zł. Środki te finansowały leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień

AMG Centrum Medyczne spółka z o.o. została zarejestrowana w kwietniu 2013 roku. Zarząd spółki tworzą: Tomasz Kopiec, prezes, Piotr Tarnawski,  Stanisław Pitucha, Maciej Zabelski, wiceprezesi, tworzący również zarząd spółki AMG Finanse, firmy doradczej wyspecjalizowanej w procesach restrukturyzacyjnych jednostek publicznej ochrony zdrowia.