Anna Rulkiewicz członkiem Rady Partnerów studiów SGH-WUM MBA

0
329

14 stycznia 2020 w nowym składzie, zainaugurowała swoją działalność Rada Partnerów studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia, które prowadzone są przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na stanowisko członka Rady została powołana Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Anna Rulkiewicz pełni także funkcję prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Studia są kierowane do przedstawicieli kadry menedżerskiej, którzy posiadają doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia, a chcą lepiej zrozumieć mechanizmy dotyczące funkcjonujących w ramach systemu opieki zdrowotnej i poznać metody zarządzania, uwzględniające wykorzystanie nowych technologii.

Zajęcia odbywają się w oparciu o autorski program przygotowany przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów koncentrują się na przywództwie, myśleniu analitycznym i strategicznym, komunikacji i kreatywności.

Czytaj także: Ruszyła rekrutacja na studia SGH-WUM MBA>>>

W skład Rady weszli: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, zastępca przewodniczącego Rady Uczelni WUM; prof. dr hab. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki w Instytucie Matki i Dziecka, wykładowca SGH-WUM MBA; mgr inż. Stanisław Pitucha, z-ca Kanclerza WUM; prof. dr hab. Maciej Słodkowski, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM; dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, wykładowca SGH-WUM MBA; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Prorektor ds. Nauki i Zarządzania; dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz SGH; dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH, kierownik programu SGH MBA; prof. dr hab. Krzysztof Opolski – kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med; Bartosz Kwiatek, absolwent Programu SGH-WUM MBA.

W spotkaniach Rady z głosem doradczym uczestniczą: kierownik ze strony WUM Artur Białoszewski oraz kierownik ze strony SGH dr. hab. Monika Raulinajtys-Grzybek prof. SGH.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.