Anna Rulkiewicz Menedżerem Roku w Ochronie Zdrowia

0
928

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i  prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, została uhonorowana Portretem Polskiej Medycyny w kategorii Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia. Kapituła konkursu doceniła Annę Rulkiewicz za „wyjątkową aktywność w publicznej debacie nad funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej”.

26 października 2016 roku podczas XII Forum Rynku Zdrowia już po raz kolejny przyznano Portrety Polskiej Medycyny. Redakcja miesięcznika przyznaje nagrody w sześciu kategoriach.

W kategorii Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia (placówki niepubliczne) nagrodę przyznano Prezes Grupy Lux Med Annie Rulkiewicz. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu podkreśliła „wyjątkową aktywność w publicznej debacie nad funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej docenianą przez szeroko rozumiane środowisko związane z ochroną zdrowia”.

– To dla mnie szczególnie ważne wyróżnienie. Bardzo angażuje się we wszelkie dyskusje dotyczące kształtu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, głęboko wierząc, że poprzez konstruktywny dialog i zaangażowanie wszystkich uczestników rynku możemy wypracować najlepsze rozwiązania dla pacjentów w naszym kraju – mówi Anna Rulkiewicz.

Anna Rulkiewicz od 2007 roku jest prezesem Grupy Lux Med. Pełni również funkcję prezesa zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2016 roku została powołana przez ministra zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego. Uczestniczy również w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego.

W lipcu 2016 roku została mianowana Wiceprezydentem Pracodawców RP.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 194 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med  i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 700 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med), drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Medicor oferuje świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.