Anna Rulkiewicz: prywatne ubezpieczenia uzupełnieniem systemu

0
936


Prywatne ubezpieczenia mogę być na razie jedynie uzupełnieniem funkcjonującego w naszym kraju systemu ochrony zdrowia – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

– Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze przez wiele lat będzie pełnił rolę głównego ubezpieczyciela na polskim rynku ochrony zdrowia. Na rewolucyjne zmiany jeszcze za wcześnie – dodała prezes Rulkiewicz, podkreślając także rolę świadomości samych pacjentów. Taką świadomość ma już obecnie wielu pracodawców, który inwestują w abonamenty lub ubezpieczenia medyczne swoich pracowników.

– Jest to dla nich dobra inwestycja, ponieważ zdają sobie sprawę, że zdrowy pracownik jest bardzie efektywny, generuje mniejsze koszty, obciążające nie tylko pracodawcę, ale także budżet państwa – dodała Anna Rulkiewicz.

Prezes PIU Jan Prądzyński stwierdził, że już obecnie pacjenci ponoszą koszty dodatkowych opłat przeznaczonych na leczenie. Wprowadzenie prywatnych ubezpieczeń usystematyzowałoby te wydatki. Prezes Prądzyński dodał też, że ubezpieczenia te powinny być dostępne dla szerokiego ogółu społeczeństwa, bez podziału na grupy bardziej i mniej zamożne.

Uczestnicy panelu zgodzili się co do tego, że ubezpieczenia te powinny być obowiązkowe, ale że jednocześnie powinny funkcjonować jako ubezpieczenia dodatkowe, uzupełniające obecny system. Dla prywatnych świadczeniodawców byłyby one źródłem dodatkowych pieniędzy.

Organizatorem panelu na temat finansowych priorytetów gospodarki zdrowotnej był Lux Med oraz Polska Izba Ubezpieczeń. W panelu brali także udział: Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ, Jan Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Christian Wards, dyrektor ds. rozwoju Międzynarodowy Rozwój Rynków Bupa, Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.