Anna Rulkiewicz wiceprzewodniczącą Rady PKOl

0
304
Źródło: PKOl
Źródło: http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2172,powolano-rade-pkol.html

12 września 2018 w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady PKOl. Wiceprzewodniczącą Rady została Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med, prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego skupia szefów strategicznych resortów, instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz wybitne autorytety życia społecznego i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, którym bliska jest idea sportu oraz rola sportu, a zwłaszcza ruchu olimpijskiego, w promocji Polski.

Przewodniczącym Rady został Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen, a członkami: Witold Bańka, minister sportu i turystyki, Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Energia Polska, Geraldine Claire Huse, prezes zarządu P&G Polska, Igor Klaja, prezes zarządu OTCF SA, Beata Kozłowska-Chyła, profesor, prezes Rady Nadzorczej Lotos SA, Marek Krawczyk, profesor, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, Maciej Łopiński, przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA , Marek Metrycki, partner zarządzający Deloitte Polska, Rafał Milczarski, prezes zarządu PLL LOT SA, Piotr Nowacki, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Alojzy Nowak, Sekretarz Rady Nadzorczej PZU SA, Elżbieta Rafałska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Holding , Mariusz Szpinkowski, prezes zarządu PP Porty Lotnicze, Łukasz Szumowski, minister zdrowia, Grzegorz Tobiszewski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii oraz Sobiesław Zasada, członek Rady Nadzorczej OTC F SA.

Źródło: PKOl
http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2172,powolano-rade-pkol.html

Kadencja Rady potrwa do 2021 roku. Do jej zadań należy wspieranie polskiego ruchu olimpijskiego poprzez upowszechnianie mecenatu sportowego i promocja wartości olimpijskich jako wspólnego dobra społeczeństwa. W roku 2019 organizowane będą obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rada PKOl stanowi także platformę swobodnej wymiany opinii, poglądów i doświadczeń, mogących służyć wypracowaniu kierunków rozwoju sportu olimpijskiego, z uwzględnieniem trendów występujących w międzynarodowym ruchu sportowym. Służy radą i wsparciem przy rozwiązywaniu bieżących, globalnych zagadnień związanych ze sportem (na przykład poprzez wspieranie działań na rzecz większego usportowienia obywateli, zwiększenia udziału kobiet w sporcie na różnych jego szczeblach, walki z dopingiem, korupcji i ustawianiem wyników zawodów sportowych, rozwijania dwutorowości karier zawodniczych).

Rada wspiera, posiłkując się wiedzą krajowych i zagranicznych ekspertów, poszukiwania najlepszych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych sportu oraz wykorzystania na jego rzecz dorobku i potencjału społeczno-gospodarczego kraju. Tworzy warunki do wzmocnienia roli mecenatu sportowego i popularyzowania pozytywnego wizerunku sponsorów i mecenasów sportu. Promuje też korzystny wizerunek kraju w świecie poprzez sport, wartości olimpijskie i fair play w życiu codziennym.

Grupa Lux Med od 2014 roku jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.