Zapraszamy na II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

0
1791

Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na II Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, który odbędzie się 26 kwietnia 2018 w Warszawie. Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej jest współorganizatorem tego wydarzenia i liderem przygotowującym dwie dyskusje panelowe.

Dyskusje te będą dotyczyły wpływu koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy oraz obszarów współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia.

Celem Kongresu będzie wskazanie i omówienie współczesnych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce w kontekście społecznego i gospodarczego rozwoju państwa.

Punktem odniesienia przeprowadzonych w ramach Kongresu dyskusji będzie rządowa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w której określone zostały postulaty dla wszystkich obszarów gospodarki oraz zasady, jakimi należy się kierować przy ich realizacji. W panelach dyskusyjnych uczestniczyć będą przedstawiciele szerokiego grona interesariuszy systemu ochrony zdrowia – eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci.

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja – dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl