AOTMiT zaprasza podmioty do współpracy

0
269

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Chodzi o zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dla dorosłych, dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04).

Muszą to być podmioty inne niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Zgłoszenia trwają do 16 lutego 2017 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Agencji: http://www.aotm.gov.pl