Apel kariologów w sprawie zmiany finansowania zabiegów

0
854

Uczestnicy debaty poświęconej leczeniu zawału serca w Europie Środkowo -Wschodniej zorganizowanej w ramach Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, zaapelowali do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia o  pilną zmianę sposobu finansowania procedur kardiologicznych.

Zdaniem profesora Grzegorza Opolskiego, konsultanta krajowego ds. kardiologii po pięciu latach funkcjonowania systemu rozliczeń JGP pojawiają się postulaty  dotyczące zwiększenia efektywności finansowania procedur kardiologicznych oraz dostosowania jego poziomu do innych państw Unii Europejskiej. 
 
Za rzetelna reformą systemu rozliczeń  opowiedzieli się także uczestniczący w panelu dyskusyjnym: prof. Janina Stępińska – prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i prof. Dariusz Dudek – przewodniczący Stowarzyszenia Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Prof. Janina Stępińska odpierała zarzuty NFZ dotyczące systematycznego wzrostu wydatków funduszu na leczenie zawałów serca w Polsce. 

  – Zmieniają się europejskie wytyczne w zakresie leczenia chorób serca. W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność leczenia zobowiązani jesteśmy do ich przestrzegania, a to kosztuje – udowadniała prof. J. Stępińska.   
Szefowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwróciła także uwagę na to, iż z uwagi na starzenie się społeczeństwa z zawałem serca pojawiają się  coraz częściej  pacjenci  powyżej osiemdziesiątego roku życia, w tym stulatkowie, których leczenie jest  szczególnie kosztowne. 
 
Wiceprezes NFZ Marcin Pakulski obniżenie wysokości finansowania zabiegów kardiologicznych, w tym leczenia zawału serca tłumaczył koniecznością urealnienia dotychczasowego poziomu finansowania tych procedur. Z wyjaśnieniem tym nie zgodzili się kardiolodzy, pokazując wysokość finansowania leczenia kardiologicznego w Czechach, Bułgarii, na Węgrzech i w Niemczech, które jest znacząco wyższe  od nakładów NFZ.

Uczestniczący w debacie wiceminister zdrowia Krzysztof Chlebus zwrócił uwagę, iż w sporze o wysokość finansowania świadczeń pomiędzy NFZ a kardiologami brakuje argumentów dotyczących realnych kosztów leczenia. Dlatego wiceminister wezwał strony sporu do rzetelnej analizy kosztów i do oparcia na tej podstawie ewentualnych decyzji o zmianach w rozliczaniu i finansowaniu zabiegów.