Arion Med dzierżawcą szpitala w Gostyninie

0
942

Arion Med podpisał 2 października 2012 roku umowę dzierżawy szpitala w Gostyninie. Umowa została podpisana na 30 lat. Spółka za dzierżawę budynków szpitalnych i sprzętu będzie płacić miesięcznie 110 tysięcy złotych (netto). Budynki szpitala oraz wyposażenie stanowią własność powiatu gostynińskiego.

Deklarację udziału w negocjacjach złożyło pięć firm, ale dwie zrezygnowały z ubiegania się o dzierżawę szpitala. Pozostało trzech oferentów: Arion Med Sp. z o.o., Sanwil Holding S.A. z Lublina oraz Grupa Nowy Szpital ze Szczecina. O wyborze dzierżawcy zadecydowała cena, na przykład Grupa Nowy Szpital proponowała 60 tysięcy zł miesięcznej dzierżawy. Nowy dzierżawca planuje też przeznaczenie 34 mln zł na inwestycje w placówce.

Szpital w Gostyninie prowadzi 9 oddziałów, z ponad 420 łóżkami (w tym między innymi 80-łóżkowy oddział pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej). Prowadzi też 15 poradni specjalistycznych  i 9 pracowni. W skład ZOZ-u wchodzą placówki w Gostyninie i w Kruku. Kontrakt szpitala z NFZ zawarty na rok 2012 ma wartość 29 776 404,34 zł.

Spółka Arion od 2011 roku prowadzi szpital w Biłgoraju, obejmujący jednostki w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ.  Współpracuje ze szpitalami. Lekarze spółki pełnią dyżury na oddziale chorób wewnętrznych oraz oddziale chirurgicznym 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie, a także w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie oraz udzielają świadczeń w zakresie konsultacji oraz wykonują zabiegi kardiochirurgiczne na oddziale kardiologii dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.