Arion Med płaci zaległe wynagrodzenia SPZZOZ-u w Gostyninie

0
799

Spółka Arion Med na początku marca 2013 roku przejęła szpital w Gostyninie-Kruku w 30-letnią dzierżawę. Dzierżawca przejął prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z NFZ, a także umów z pracownikami. Spółka zapłaciła zaległe wynagrodzenia pracowników, przeznaczając na ten cel 3,5 mln zł.

Zgodnie z zapisami w umowie dzierżawy dzierżawca w pierwszej kolejności miał zaspokoić wszelkie długi na rzecz przejętych pracowników w kwocie do 1,5 mln zł w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie umowy, a pozostałe zaległe wynagrodzenia w wysokości 2 mln zł w terminie do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli do 8 czerwca 2013 roku. Jednakże spółka Arion Med zrealizowała ten punkt umowy do 18 marca 2013 roku, wypłacając zaległe wynagrodzenia wynoszące ponad 3 mln zł brutto. Kwota ta uregulowała zaległości w wynagrodzeniach dla pracowników gostynińskiego szpitala za pracę od sierpnia 2012 roku do stycznia 2013 roku, co wraz z przejętym zadłużeniem SPZZOZ-u wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spełniło warunek umowy dzierżawy.

Pozostałe zaległości w wynagrodzeniach dla pracowników SPZZOZ-u zostaną zapłacone ze środków przekazanych przez NFZ za świadczenia zrealizowane w styczniu i lutym 2013 roku. Od momentu przejęcia szpitala, wynagrodzenie bieżące dla pracowników za dany miesiąc będzie wypłacane zgodnie z Kodeksem Pracy czyli do 10 dnia miesiąca następnego.

Arion Med podpisał umowę dzierżawy placówki w październiku 2012 roku. Według umowy spółka płaci za dzierżawę budynków szpitalnych i sprzętu 110 tysięcy złotych (netto) miesięcznie. Dzierżawca planuje też przeznaczenie 34 mln zł na inwestycje w placówce.

Szpital w Gostyninie prowadzi 9 oddziałów, z ponad 420 łóżkami (w tym między innymi 80-łóżkowy oddział pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej). Prowadzi też 15 poradni specjalistycznych  i 9 pracowni. W skład ZOZ-u wchodzą placówki w Gostyninie i w Kruku. Kontrakt szpitala z NFZ zawarty na rok 2012 ma wartość 22 169 395 zł.

Obecnie Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działa w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Ponadto placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz zatrudnia lub współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ.  Współpracuje ze szpitalami. Lekarze spółki pełnią dyżury na oddziale chorób wewnętrznych oraz oddziale chirurgicznym 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie, a także w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie oraz udzielają świadczeń w zakresie konsultacji oraz wykonują zabiegi kardiochirurgiczne na oddziale kardiologii dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.