Arion Med: szpital w Gostyninie z cerytfikatem ISO

0
876


Szpital w Gostyninie otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.  Certyfikat dotyczy stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej, rehabilitacji, diagnostyki oraz innych działań medycznych. Jednocześnie z wdrażaniem systemu ISO w szpitalu trwają przygotowania do akredytacji.

Zewnętrzny audit ISO mający na celu przegląd Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 został w placówce w Gostyninie przeprowadzony we wrześniu 2014. Pod koniec października szpital otrzymał certyfikat.

Głównym motywem ustanowienia i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością było zapewnienie maksymalnej satysfakcji pacjentom poprzez  podnoszenie jakości usług,  inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i sprzęt, szkolenie personelu i wprowadzanie całościowych systemów jakości.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ISO 9001 to efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach, usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji, podejmowanie decyzji zarządczych przez kierownictwo organizacji na podstawie obiektywnych danych dotyczących jej funkcjonowania, a nie na podstawie subiektywnych wrażeń na jej temat, usprawnienie procesów zachodzących w organizacji oraz zdefiniowanie i zracjonalizowanie obiegu dokumentów i zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji, w tym kosztów tzw. „złej jakości”.

Pozytywnym aspektem uzyskania certyfikatu jest także poprawienie wizerunku na rynku, zdobycie jeszcze większego zaufania klientów i partnerów handlowych, łatwiejsze przystosowanie się do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej oraz  minimalizacja ryzyka wykonania złej usługi.

ZOZ w Gostyninie został przejęty przez Arion Szpitale w marcu 2013 roku. Szpital prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.  Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość prawie 24 mln zł.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.