Arion-Szpitale: biłgorajski szpital gotowy na przyjęcie rannych z Ukrainy

0
792


Szpital w Biłgoraju, prowadzony przez spółkę Arion-Szpitale, od czwartku 21 lutego 2014 roku pozostaje w stanie ciągłej gotowości na przyjęcie rannych z Ukrainy o czym także została poinformowana Lubelska Izba Lekarska. Dyrekcja placówki stale monitoruje sytuację oraz zabezpiecza wymaganą ilość łóżek.

Szpital odpowiedział na oficjalną prośbę wystosowaną przez marszałka województwa lubelskiego oraz wojewodę lubelskiego do wszystkich szpitali z terenu województwa o zapewnienie opieki poszkodowanym w zamieszkach na Ukrainie.

W skład ZOZ-u w Biłgoraju wchodzi 10 oddziałów szpitalnych, 19 poradni, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Cały kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2014 ma wartość 31 015 946,07 i dotyczy także leczenia szpitalnego w innych zakresach , ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia psychiatrycznego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Do ZOZ-u w Biłgoraju należą szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnia we Frampolu.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.