Arion Szpitale: geriatria na oddziale szpitala w Biłgoraju

0
776


Szpital w Biłgoraju, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale, od 1 grudnia 2014 roku realizuje na oddziale chorób wewnętrznych świadczenia w zakresie geriatrii. Placówka otrzymała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na te świadczenia.

Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń osób starszych. Wywodzi się z interny, ale obejmuje również inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc między innymi z medycyny rodzinnej, neurologii czy psychiatrii. Głównym celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Stawia także na maksymalne wydłużenie życia, jednocześnie je ulepszając, oraz dąży się do podniesienia jakości życia poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie. Dodatkowymi celami są także poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności. Ponadto walczy się z chorobami dodatkowymi i zapobiega ich progresji.

ZOZ w Biłgoraju oprócz oddziału chorób wewnętrznych prowadzi także oddziały: kardiologiczny, chorób płuc i gruźlicy, obserwacyjno-zakaźny, neurologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny z pododdziałem urazowo-ortopedycznym. Posiada także Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz przychodnię oferującą konsultacje w kilkunastu poradniach specjalistycznych, w tym między innymi w poradni sportowej, medycyny pracy, zdrowia psychicznie czy leczenia uzależnień od alkoholu. ZOZ prowadzi także poradnie POZ, gabinety medycyny szkolnej, oddział i pracownię rehabilitacji oraz diagnostykę (m.in. USG, RTG, tomografia komputerowa, diagnostyka kardiologiczna, spirometria, endoskopia).

Kontrakt zawarty z lubelskim oddziałem NFZ przez spółkę Arion-Szpitale ma wartość ponad 33 mln zł. Kontrakt obejmuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitale, rehabilitację lecznicza, opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.