Arion Szpitale: II audit nadzoru ISO

0
881

Na początku lutego 2016 w Arion Szpitale sp. z o.o. po raz kolejny został przeprowadzony zewnętrzny audyt ISO, mający na celu przegląd funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. W tym roku audyt swoim zakresem objął szpital w Biłgoraju i w Tarnogrodzie.

W trakcie przeglądu zostały zidentyfikowane obszary, w których nastąpiła znacząca poprawa oraz obszary do dalszego doskonalenia. Wskazówki udzielone przez audytorów posłużą do doskonalenia jakości w placówkach.

Posiadanie certyfikatu jest gwarancją wysokiego poziomu usług świadczonych przez Arion, dbałości o pacjenta, jest także zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ISO to między innymi efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach, usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,  zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji czy minimalizacja ryzyka wykonania złej usługi.

Arion prowadzi szpital w Gostyninie, a także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie i poradnię we Frampolu oraz Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.