Arion Szpitale: negocjacje w sprawie zarządzania placówką w Mrągowie

0
817


Spółka Arion Szpitale została wybrana do negocjacji w sprawie zarządzania szpitalem powiatowym w Mrągowie. Decyzję  tej sprawie podjął jednogłośnie zarząd powiatu mrągowskiego. Negocjacje zmierzające do podpisania umowy rozpoczną się po 16 września 2013.

Przetarg na operatora zarządzającego w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą Szpital Mrągowski im. M. Kajki Spółka z o.o. w Mrągowie został ogłoszony pod koniec kwietnia 2013 roku. Oferty złożyły dwie firmy – Grupa Nowy Szpital oraz spółka Arion Szpitale. Dokumenty trafiły do radców prawnych, a później ich autorzy zostali zaproszeni do rozmów indywidualnych z komisją konkursową. Komisja szczegółowo przeanalizowała dokumenty i ustaliła termin spotkania, które miało się odbyć 10 czerwca 2013 roku. Spotkania z przedstawicielami Grupy Nowy

Szpital oraz spółki Arion Szpitale dało komisji dużo wiedzy potrzebnej do wskazania zarządowi powiatu najlepszego operatora. Niemal dwa miesiące później Starostwo Powiatowe było gotowe by podjąć decyzję odnośnie wyboru operatora.

– Po analizie przedstawionych ofert i rozmowach zdecydowaliśmy, że wybierzemy spółkę Arion Szpitale – skomentował starosta Bogdan Kurta. – Oferta spółki była lepsza od tej przedstawionej przez Grupę Nowej Szpital. Lepiej przedstawiały się kwestie dotyczące wizji rozwoju szpitala i finansowania inwestycji w placówce.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.