Arion Szpitale: nocna i świąteczna opieka w Tarnogrodzie

0
993


Od 1 września 2014 roku w szpitalu w Tarnogrodzie, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale, działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Opiekę w całości sfinansuje spółka Arion Szpitale. Roczny koszt utrzymania świadczenia tej formy opieki medycznej wyniesie około 420 tys. złotych.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej każdorazowo dyżur pełni jeden zespół lekarsko-pielęgniarski. Na potrzebujących pomocy lekarskiej mieszkańców gminy Tarnogród oraz gmin ościennych, personel medyczny oczekuje na parterze budynku szpitala codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego. Opieka działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.

Szpital w Biłgoraju prowadzony przez Arion Szpitale sp. z o.o. należy do Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, który obejmuje także szpital w Biłgoraju oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi. W Tarnogrodzie działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.