Arion Szpitale: nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Biłgoraju

0
1025


Od 1 kwietnia 2014 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale, będzie prowadził całodobową opiekę lekarską. Placówka wygrała konkurs ogłoszony przez NFZ dotyczący zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie biłgorajskim.

W ramach umowy z NFZ Arion Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju świadczyć będzie usługi w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana będzie w pomieszczeniach przychodni specjalistycznej, znajdującej się na parterze biłgorajskiego szpitala.
W ramach umowy jednocześnie dyżur będą pełnić 3 zespoły lekarsko-pielęgniarskie, udzielające porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W razie potrzeby ze strony społeczności lokalnej oraz za zgodą NFZ i starostwa powiatowego Arion będzie w stanie uruchomić nieodpłatnie punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej także w Tarnogrodzie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego. Opieka działa również przez 24 godziny na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania. Nie obejmują jednak sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

W ramach umowy z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki  zdrowotnej, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest także wizyta w domu pacjenta. Jest to tak zwana nocna i świąteczna opieka wyjazdowa.

Opieka nocna i świąteczna częstokroć mylona jest z podstawową działalnością pogotowia ratunkowego, czyli z ratownictwem medycznym. Działalność zespołów wyjazdowych (podstawowych i specjalistycznych) wykonywana jest niezależnie. W ramach niezależnej umowy w Biłgoraju, Tarnogrodzie oraz we Frampolu podobnie jak dotychczas funkcjonować będzie niezwiązane z Grupą Arion Szpitale ratownictwo medyczne.

Od stycznia 2014 roku w celu zabezpieczenia pacjenta przed ewentualną możliwością nieudzielenia mu niezbędnej pomocy na świadczeniodawców nałożono wymóg rejestrowania wszystkich rozmów pacjentów z placówkami nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość ponad 31 mln zł. Ponad 27 mln zł jest przeznaczonych na leczenie szpitalne, w tym na ginekologię i położnictwo, neonatologię i pediatrię, a także na leczenie chorób wewnętrznych, chorób płuc, kardiologię, chirurgię ogólną oraz ortopedię. Prawie 2,5 mln zł jest przeznaczone na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.