Arion Szpitale: nowa izba przyjęć i system telewizji szpitalnej w Gostyninie

0
791


Spółka Arion Szpitale otworzyła nową izbę przyjęć w Gostyninie. Placówka została także wyposażona w system telewizji szpitalnej, składający się z 50 odbiorników telewizyjnych, zmontowanych w salach chorych.

Nowa izba przyjęć znajduje się w pawilonie I na parterze, przed główną izbą przyjęć. Izba ta jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia, które zostały skierowane na rehabilitację na oddział kardiologiczny z rehabilitacją kardiologiczną, neurologiczny z rehabilitacją neurologiczną, pulmonologiczny z rehabilitacją pulmonologiczną oraz na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Przed otwarciem nowej izby przyjęć pacjenci musieli czekać w kolejce do głównej izby przyjęć wraz z innymi pacjentami, którzy wymagali konsultacji lekarzy dyżurujących, co powodowało, że przyjęcie było procesem czasochłonnym i niewygodnym. Teraz, dzięki nowo powstałej izbie przyjęć pacjenci od razu zostają zarejestrowani i przekierowani na wskazany oddział.

ZOZ w Gostyninie został przejęty przez Arion Szpitale w marcu 2013 roku. Szpital prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.  Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość prawie 24 mln zł.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.