Arion Szpitale: otwarcie poradni POZ w Biłgoraju

0
885

Od 2 stycznia 2015 roku w Arion Szpitale Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju funkcjonują gabinety podstawowej opieki zdrowotnej.  Związane to było z zamknięciem poradni POZ przez część lekarzy, którzy prowadzili spór z ministrem zdrowia odnośnie zasad funkcjonowania POZ w 2015 roku.

W powiecie biłgorajskim tylko jedna placówka POZ zdecydowała się na podpisanie umowy na 2015 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępności do świadczeń medycznych, szpital zawarł porozumienie z NFZ o zabezpieczeniu podstawowej opieki lekarskiej w zastępstwie lekarzy rodzinnych.

Do tej pory placówka w Biłgoraju udzielała świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tylko w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Od 2 stycznia 2015  jest przygotowana na przyjęcie wszystkich chorych potrzebujących pomocy. W poradni specjalistycznej zostały wydzielone gabinety oraz zatrudnieni zostali dodatkowi lekarze. Obecnie w Biłgoraju dyżuruje trzech lekarzy – dwóch internistów oraz jeden pediatra, natomiast w Tarnogrodzie jeden lekarz internista.

Arion Szpitale wznowił także świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Tarnogrodzie, które oferowane były od 1 września 2014 roku i były w całości finansowane przez spółkę. 24 grudnia 2014 opieka ta przestała funkcjonować z powodu braku finansowania przez NFZ.

Szpital w Biłgoraju prowadzony przez Arion Szpitale sp. z o.o. należy do Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, który obejmuje także szpital w Biłgoraju oraz poradnię we Frampolu. W Tarnogrodzie działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Arion prowadzi także Szpital w Gostyninie oraz  Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.