Arion Szpitale: pierwszy zabieg pobrania krwi pępowinowej w Biłgoraju

0
841


Szpital w Biłgoraju, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale, od niedawna oferuje możliwość pobrania krwi pępowinowej. Pierwszy taki zabieg w tej placówce miał miejsce 29 maja 2014 roku.

Pozyskanie krwi pępowinowej jest możliwe wyłącznie podczas porodu. Ma to miejsce po odcięciu pępowiny dziecka. Zabieg jest całkowicie nieinwazyjny, bezbolesny i neutralny zarówno dla matki jak i dziecka.

Leczenie własnymi komórkami macierzystymi pozyskanymi z krwi pępowinowej jest od dawna stosowane w leczeniu wielu schorzeń. W chwili obecnej przeszczepem komórek macierzystych można leczyć blisko 70 chorób – między innymi nowotwory złośliwe – ostre białaczki, chłoniaki, anemie złośliwe, ciężki złożony niedobór odporności, osteoporozę oraz niektóre postaci udarów mózgu, czy wad serca.

Komórki macierzyste zawarte w krwi pępowinowej w odpowiednich warunkach mogą być przechowywane przez wiele lat bez utraty aktywności biologicznej. Po pobraniu przechowywane są w specjalnych rodzinnych bankach krwi pępowinowej i w razie konieczności mogą zostać wykorzystane w leczeniu zarówno dzieci jak i dorosłych.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.