Arion Szpitale: Piotr Krawiec przewodniczącym Konwentu Szpitali

0
828


Piotr Krawiec, dyrektor Arion Szpitale sp. z o .o. ZOZ w Biłgoraju został wybrany na kolejną kadencją przewodniczącym Konwentu Szpitali Powiatowym Województwa Lubelskiego. Konwent jest związkiem pracodawców, jego celem jest stworzenie wspólnego, silnego lobby na rzecz poprawy finansowania świadczeń zdrowotnych, ochrona praw i wspólne reprezentowanie członków na zewnątrz.

Wybór przewodniczącego nastąpił w grudniu 2013 roku podczas zjazdu Konwentu. W skład zarządu weszli także: Janusz Hordejuk , dyrektor SP ZOZ-u w Parczewie, Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ-u w Świdniku, Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ-u w Łęcznej oraz Piotr Wojtaś, dyrektor SP ZOZ-u w Bychawie. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za ostatni rok urzędowania.

Związek Pracodawców Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego został powołany w roku 2010. Do związku mogą zapisywać się także szpitale kliniczne i wojewódzkie. Dyrektorzy placówek uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Konwentu, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem.

Obecnie Konwent zrzesza placówki publiczne: SP ZOZ w Łęcznej, SP SPZOZ w Bełżycach, SPZOZ w Bychawie, SPZZOZ w Janowie Lubelskim, SPZOZ w Kraśniku, SPZOZ w Lubartowie, SPZOZ w Łukowie, SPZOZ w Opolu Lubelskim, SPZ w Parczewie, SPZOZ w Puławach, SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, SPZOZ w Świdniku, SPZOZ we Włodawie a także Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. oraz jedyną prywatna placówkę – Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju. Siedzibą Konwentu jest miasto, w którym siedzibę ma pracodawca, którego kierownik pełni funkcję przewodniczącego Konwentu. Obecnie jest to Biłgoraj.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.