Arion Szpitale planuje utworzenie Centrum Zdrowia Seniora

0
834


Spółka Arion Szpitale planuje utworzenie Centrum Zdrowia Seniora. Placówka ma powstać na bazie budynku w Tarnogrodzie. W tym celu spółka stara się o pozyskanie środków na inwestycję z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szacunkowa wartość projektu wynosi 2,5 mln złotych, dofinansowanie może sięgać 80 procent wartości nakładów kwalifikowanych.

W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja całości budynku (termomodernizacja, dostosowanie pomieszczeń do wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, utworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, utworzenie oddziału rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, utworzenie poradni geriatrycznej, neurologicznej, kardiologicznej oraz utworzenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Planowany jest także zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia zakresów działalności związanych Centrum Zdrowia Seniora. Działalność Centrum będzie finansowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Potrzebę utworzenia poradni geriatrycznej zgłosili seniorzy powiatu biłgorajskiego do Starostwa Powiatowego w tej miejscowości. Starosta wystąpił z oficjalnym zapytaniem o możliwość jej utworzenia w strukturach Arion Szpitale. W związku z tym 15 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju z Piotrem Krawcem Dyrektorem biłgorajskiego szpitala, podczas którego dyrektor przedstawił plany inwestycyjne dotyczące budynku szpitala w Tarnogrodzie.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.