Arion Szpitale: plany utworzenia oddziału rahabilitacyjnego

0
784


Spółka Arion Szpitale z Lublina stara się o utworzenie na bazie oddziału chorób wewnętrznych w Tarnogrodzie oddziału rehabilitacyjnego. Wniosek w tej sprawie został skierowany do wojewody lubelskiego i został rozpatrzony pozytywnie.

Zarząd spółki wystąpił więc o dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność powiększonego oddziału. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wniosek negatywnie. Od decyzji zostało złożone odwołanie do dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na razie spółka czeka na odpowiedź z NFZ.

Spółka Arion od 2011 roku prowadzi szpital w Biłgoraju, obejmujący jednostki w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ.  Współpracuje ze szpitalami. Lekarze spółki pełnią dyżury na oddziale chorób wewnętrznych oraz oddziale chirurgicznym 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie, a także w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie oraz udzielają świadczeń w zakresie konsultacji oraz wykonują zabiegi kardiochirurgiczne na oddziale kardiologii dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Placówki oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty z lubelskim oddziałem Funduszu na rok 2012 wynosi dla placówek w Biłgoraju oraz w Łęcznej ponad 32 mln zł, z czego 27,8 mln zł przeznaczone jest na leczenie szpitalne.