Arion Szpitale: rehabilitacja dla dzieci bez kolejek w Gostyninie

0
246


Szpital w Gostyninie, prowadzony przez spółkę Arion Szpitale, oferuje świadczenia w zakresie rehabilitacji dziecięcej bez konieczności oczekiwania w kolejce. Świadczeń takich udziela oddział rehabilitacji dziecięcej.

Placówka na bieżąco przyjmuje wszystkich małych pacjentów ze schorzeniami takimi jak skolioza dziecięca, porażenie mózgowe czy opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego. W celu przyjęcia dziecka potrzebne jest tylko skierowanie od lekarza rodzinnego.

Szpital w Gostyninie został przejęty przez Arion Szpitale w marcu 2013 roku. Prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Kontrakt placówki zawarty z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 28 mln zł. Na rehabilitację leczniczą przeznaczone jest prawie 6,5 mln zł. W ramach tych środków finansowana jest rehabilitacji ogólnoustrojowa w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjna, rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna i kardiologiczna, a także fizjoterapia ambulatoryjna.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.