Arion-Szpitale: szpital w Gostyninie przystępuje do akredytacji

0
1048


Arion Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie został zakwalifikowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”. Celem placówki jest uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jeszcze w 2014 roku.

Certyfikat akredytacyjny wydaje Minister Zdrowia na okres do 3 lat w oparciu o opinię Rady Akredytacyjnej sporządzoną na podstawie ustalonych przez siebie wymagań i po przeprowadzeniu przez ośrodek akredytacyjny procedury oceniającej. Rada Akredytacyjna składa się z przedstawicieli samorządów i organizacji medycznych oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji wyłanianych na okres kadencji. Członków Rady Akredytacyjnej powołuje minister zdrowia.

Główną korzyścią dla pacjenta wynikającą z akredytacji jest zwiększenie poziomu jakości i bezpieczeństwa opieki. Posiadanie certyfikatu wyróżnia także szpital na tle innych placówek ochrony zdrowia. W chwili obecnej tylko 146 szpitali w całej Polsce posiada akredytację CMJ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, obejmuje szpital oraz Centrum Medyczne. Został przejęty przez Arion Szpitale w marcu 2013 roku. Szpital prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także poradnie specjalistyczne, oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.  Kontrakt placówki z NFZ na rok 2013 miał wartość 28 681 842,54 zł.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.