Arion-Szpitale: więcej operacji endoprotezoplastyki w Biłgoraju

0
851


Szpital w Biłgoraju prowadzony przez spółkę Arion-Szpitale, zwiększył w roku 2014 kontrakt z NFZ na zabiegi w zakresie endoprotezoplastyki, czyli chirurgicznej wymiany zwyrodniałego stawu – zwłaszcza biodrowego lub kolanowego. 

W roku 2013 ortopedzi z oddziału chirurgicznego z pododdziałem urazowo-ortopedycznym biłgorajskiego szpitala przeprowadzili 36 zabiegów endoprotezoplastyki stawów biodrowych oraz kolanowych (całkowitych i częściowych). W skali całego województwa jest to zdecydowanie bardzo dobry wynik, a zakontraktowane przez NFZ na 2014 rok umowy pozwolą na przyjęcie jeszcze większej ilości pacjentów.

Kontrakt szpitala na leczenie szpitalne w zakresie ortopedii na rok 2014 ma wartość 600 392 zł. W roku 2013 wartość tego kontraktu wynosiła 556 712 zł.

Cały kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2014 ma wartość 31 015 946,07 i dotyczy także leczenia szpitalnego w innych zakresach , ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia psychiatrycznego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.